Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2294/GB, 20 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2294/GB

Betreft: [klager] datum: 20 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 augustus 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Almere-Binnen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 9 april 2009 gedetineerd. Hij verbleef sindsdien in het h.v.b. Tilburg.
Op 28 oktober 2009 is klager geselecteerd voor de Gevangenis Lelystad en op 17 november 2009 daar geplaatst. Deze plaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep bij klager bekend noch gerealiseerd.

3. Ontvankelijkheid
Klager is als veroordeelde op 28 oktober 2009 geselecteerd voor de Gevangenis Lelystad. Nu plaatsing aldaar op 17 november 2009 is geschied is aan zijn beroep, dat is gericht tegen de afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing naar een ander h.v.b,
het belang komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 20 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven