Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0948/TB, 21 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:21-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/948/TB

betreft: [klager] datum: 21 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.Th.M. Zumpolle, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen, volgens klager, een beslissing van 13 maart 2009 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn bovengenoemde raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klagers raadsman heeft de Staatssecretaris bij brief van 30 januari 2009 verzocht om een overplaatsing van klager van de GGzE Eindhoven naar een andere tbs-inrichting te realiseren.
De Staatssecretaris heeft bij brief van 13 maart 2009 aangegeven dat er naar wordt gestreefd om een passende plaats voor klager te vinden, maar dat de voor hem beschikbare plaatsen schaars zijn gezien de specifieke problematiek van klager en het
benodigde beveiligingsniveau, alsmede dat momenteel de mogelijkheid van opname in een FPK in onderzoek is.
De inhoud van deze brief kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet worden aangemerkt als een voor beroep vatbare beslissing tot afwijzing van het overplaatsingsverzoek. Klager kan derhalve niet in het beroep worden ontvangen.

Overigens is klager volgens inlichtingen van de Staatssecretaris op 25 mei 2009 opgenomen in de Oostvaarderskliniek te Almere.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 21 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven