Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1920/GB, 7 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:07-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1920/GB

Betreft: [klager] datum: 7 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.L.J. Janssen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 juli 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de Gevangenis/ISD Zoetermeer ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 maart 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het Huis van Bewaring Zutphen. Op 19 juni 2009 is hij geplaatst in de Gevangenis/ISD Zoetermeer, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft het afgelopen jaar zijn ouders één keer gezien en wil daarom in de buurt van zijn ouders worden geplaatst, in de gevangenis Alphen a/d Rijn. Klager stelt dit ook te willen vanwege privé-omstandigheden die zijn vriendin en kinderen
betreffen. Klager heeft een verklaring van de huisarts van zijn ouders overgelegd. Uit deze verklaring blijkt dat klagers vader zwaar hartpatiënt is, zijn vaten slecht zijn en lang lopen onmogelijk voor hem is. Klagers moeder is zwaar suikerpatiënt,
daarvan zijn vaatcomplicaties het gevolg en zij heeft een vaatoperatie moeten ondergaan. Ook voor haar geldt dat lang lopen niet mogelijk is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers voorkeur was om te worden geplaatst in de gevangenis Alphen a/d Rijn. Omdat de wachtlijst van de gevangenis Alphen a/d Rijn erg lang was is besloten om klager in de Gevangenis/ISD Zoetermeer te plaatsen. Dit mede omdat Zoetermeer dichtbij
Alphen
aan den Rijn ligt.

4. De beoordeling
4.1. De Gevangenis/ISD Zoetermeer is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Het beroep is gericht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris om klager in de Gevangenis/ISD Zoetermeer te plaatsen. Klager stelt dat zijn ouders hem in het Huis van Bewaring Zutphen één keer hebben bezocht. Klager heeft een medische
verklaring van de huisarts van zijn ouders overgelegd. Uit deze verklaring blijkt dat zijn ouders beiden slecht ter been zijn, zijn vader zwaar hartpatiënt is en zijn moeder zwaar suikerpatiënt. Klager heeft als voorkeur aangegeven te willen worden
geplaatst in de gevangenis Alphen a/d Rijn. Nu er een lange wachtlijst is heeft de selectiefunctionaris hem in de dichtstbijzijnde inrichting geplaatst, namelijk de Gevangenis/ISD Zoetermeer. Nu de afstand van Amsterdam/Volendam naar Zoetermeer
vergelijkbaar is met de afstand naar Alphen aan den Rijn en uit hetgeen is aangevoerd door klager niet blijkt dat zijn ouders hem niet in de Gevangenis/ISD Zoetermeer kunnen bezoeken, kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Daarbij geldt dat de tevens aangevoerde privé-omstandigheden niet nader zijn toegelicht. Gelet op het vorenstaande zal het
beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 7 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven