Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0856/TA, 2 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/856/TA

betreft: [klager] datum: 2 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 maart 2009 van de beklagcommissie bij het FPC De Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 juni 2009, gehouden in de tbs-inrichting De Pompestichting te Vught, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], juridisch medewerker en [...], zorgmanager.
Tevens waren als toehoorders aanwezig [...], stagiaire bij de RSJ en [...], stagiaire bij de Pompestichting.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadiging van klagers computers.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft een computer van een medepatiënt gekocht en deze computer deed het goed. Na controle door de helpdesk was de computer kapot. Klager heeft deze computer later uit elkaar gehaald.
De voeding van klagers eigen computer was na een periodieke controle door de helpdesk ook kapot. Een medepatiënt had hetzelfde probleem.
Het transport van en naar de helpdesk wordt slordig uitgevoerd. Klager wil een vergoeding van € 30,00 voor de vervanging van de voeding van zijn eigen computer.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Bij de helpdesk werken deskundige medewerkers en jaarlijks worden ongeveer duizend computers gecontroleerd. De medewerkers van de
helpdesk hebben verklaard dat klagers computers nog functioneerden na controle en dat er geen ongeoorloofde bestanden op stonden. Ten behoeve van de controle van computers wordt speciale software van het ministerie van Justitie gebruikt. De inrichting
is aansprakelijk zodra een computer ter controle van de kamer van een verpleegde wordt gehaald.
De beschadiging van klagers eigen computer betrof een beschadiging van een pinnetje bij de poort. Dit kan niet door het transport van de computer zijn veroorzaakt. Bij de computer die klager van een medepatiënt heeft gekocht was de voeding doorgebrand.
Ook dit kan niet zijn veroorzaakt door het transport. Het is niet gebruikelijk dat personeel aanwezig is als de computer na terugkeer van de helpdesk weer op de kamer van een verpleegde wordt aangesloten.

3. De beoordeling
Uit de stukken en het ter zitting verhandelde is onvoldoende aannemelijk geworden dat klagers computers zijn beschadigd als gevolg van de controle door de helpdesk of door het transport van en naar de helpdesk.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat het wenselijk wordt geacht dat er personeel aanwezig is bij het weer aansluiten van de computer in de kamer van een verpleegde nadat de controle door de helpdesk heeft plaatsgevonden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.dr. E.J. Hofstee, voorzitter, mr. C.F. Korvinus en mr.drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 2 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven