Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1045/TP, 13 augustus 2009, beroep
Uitspraakdatum:13-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1045/TP

betreft: [klager] datum: 13 augustus 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen het uitblijven van plaatsing in De Rooyse Wissel,
alsmede van de door de Staatssecretaris van Justitie (hierna: de Staatssecretaris) overgelegde stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris van Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klagers beroepschrift kan in dit geval niet worden aangemerkt als te zijn gericht tegen de beslissing van de Staatssecretaris van 4 maart 2008 om hem in het forensisch psychiatrisch centrum De Rooyse Wissel te plaatsen, nu uit de inhoud van het
beroepschrift blijkt dat klager het eens is met deze beslissing en hij juist eerder in De Rooyse Wissel geplaatst wil worden.

Een beroep tegen het ondanks de genomen plaatsingsbeslissing uitblijven van plaatsing in een tbs-inrichting kan, gelet op de wet, uitsluitend worden opgevat als een beroep tegen een beslissing tot verlenging van de termijn waarin klager ten tijde van
het beroep wachtte op plaatsing in een tbs-inrichting, zoals bedoeld in artikel 76, tweede lid, Penitentiaire beginselenwet. Een dergelijke beslissing is ten aanzien van klager op 11 februari 2009 genomen.

Het beroepschrift is gedateerd op 13 april 2009 en op 17 april 2009 op het secretariaat van de Raad ontvangen. Klager is op 23 juni 2009 geplaatst op de afdeling Thebe van De Rooyse Wissel te Grave. Deze omstandigheden in onderlinge samenhang en
verband
bezien, kan klager niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 augustus 2009

secretaris voorzitter

Naar boven