Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0295/GA, 17 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:17-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/295/GA

betreft: [klager] datum: 17 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 december 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 mei 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is [...], unit-directeur van de locatie Dordtse Poorten, gehoord.
Klager en zijn raadsman, mr. J.A. Schadd, hebben laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat tijdens klagers verblijf in de strafcel gedurende de nacht de nachtverlichting werd aangemaakt voor (aanwezigheids)controle.

De beklagrechter heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
Klager heeft geklaagd over het feit dat van 07.00 uur tot 21.30 uur het licht aan was in de strafcel. Blijkens de werkinstructie ‘nachtdiensten uitvoeren’ kan een gedetineerde verzoeken om het licht uit te schakelen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de strafcel blijft het licht aan tot 21.30 uur. Daarna gaat het licht alleen aan bij een controle. Daarover kan direct geklaagd worden middels een oproepsysteem dat leidt naar de meldkamer. De zoemer in de meldkamer blijft afgaan totdat op een
oproep
gereageerd wordt. Daarop wordt door het personeel adequaat gereageerd.

3. De beoordeling
De beslissing om een controle uit te voeren met verlichting betreft een beslissing van de directeur, tegen welke beslissing klager in beklag kan komen. Hij had dan ook moeten worden ontvangen in zijn beklag. Gezien het vooroverwogene zal de
beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog ontvangen in zijn beklag.
Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie dat niet aannemelijk is gemaakt dat bij een nachtelijke celcontrole van de strafcel niet adequaat wordt gereageerd door het personeel met het aan- en uitdoen van het licht. Het beklag zal daarom ongegrond
worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. A.T. Bol en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 17 juni 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven