Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0103/GA, 8 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:08-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 09/103/GA

betreft: [klager] datum: 8 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Noord van de p.i. Haaglanden te Scheveningen,

gericht tegen een uitspraak van 8 januari 2009 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 april 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is [], unit-directeur bij de locatie Noord gehoord. Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen,
is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verlenen van een uur ‘inhaalbezoek’.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Aan klager is een inhaalbezoek toegekend, omdat hij aan de inrichting toe te rekenen omstandigheden tot driemaal toe niet een heel uur bezoek heeft
gekregen. Het inhaalbezoek stond gepland op 16 oktober 2008. Het bezoek is niet geweest. Klager heeft aangegeven dat er een file stond in de regio Rotterdam, alwaar zijn vriendin vandaan moest komen. De inrichting is niet verantwoordelijk voor externe
omstandigheden waardoor het bezoek niet heeft kunnen plaatsvinden. Klagers vriendin heeft om 9.15 uur gebeld, terwijl zij pas om 11.00 uur in de inrichting had moeten zijn. Het bevreemdt de directeur dat zij niet in de inrichting is gearriveerd,
terwijl
het andere bezoekers die uit dezelfde regio komen wel is gelukt.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klagers vriendin is niet op een bezoekuur verschenen, omdat zij op weg naar de inrichting in een file stond. Zij heeft om 9.15 uur de inrichting gebeld. Het bezoek was gepland om 11.00 uur. De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van de
directeur aan klager geen extra inhaalbezoek toe te kennen niet onredelijk of onbillijk is. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat klagers vriendin uiteindelijk niet in de inrichting is verschenen, terwijl volgens de directeur andere
bezoekers wel de inrichting hebben bereikt. Het beroep van de directeur is derhalve gegrond en het beklag van klager dient alsnog ongegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, L. Diepenhorst MPA en prof. dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 8 juni 2009

secretaris voorzitter

Naar boven