Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0449/GA, 22 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:22-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/449/GA

betreft: [klager] datum: 22 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het Huis van bewaring (h.v.b.) De Geerhorst te Sittard,

gericht tegen een uitspraak van 26 januari 2009 van de beklagcommissie bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 mei 2009, gehouden in Penitentiaire inrichtingen Vught, is gehoord [...], unit-directeur van het h.v.b. De Geerhorst. Klager heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadiging van een (ingevoerd en verzegeld) tosti-apparaat.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft niets gezegd over beschadigingen toen hij het tosti-apparaat ophaalde bij de badmeester. Het apparaat was dermate beschadigd, dat het een gevaar oplevert voor de inrichting. Een dergelijke beschadiging zou opgevallen moeten zijn bij de
badmeester. De badmeester levert dergelijke beschadigde apparaten niet aan gedetineerden uit. Apparaten worden niet meegegeven in een verpakking. Het apparaat moet nadien beschadigd zijn.

Klager heeft in zijn brief van 24 april 2009 verwezen naar zijn standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Vast is komen te staan dat (namens klager) een tosti-apparaat is aangeboden voor verzegeling en dat het tosti-apparaat thans beschadigd is. In beginsel draagt een gedetineerde het risico voor schade van door hem ingevoerde voorwerpen. Bijzondere
omstandigheden kunnen meebrengen dat het risico overgaat op de inrichting.
Gezien het verhandelde ter zitting en op basis van de stukken oordeelt de beroepscommissie dat klager zijn standpunt niet aannemelijk heeft gemaakt, mede gelet op de mededelingen van de directeur dat alleen al vanwege veiligheidsoverwegingen het
tosti-apparaat niet beschadigd geweest kan zijn toen klager het meenam uit het bad en dat klager niet direct bij het bad geklaagd heeft over enige schade. Gezien het vooroverwogene zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. A.T. Bol en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 22 juni 2009

secretaris voorzitter

Naar boven