Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0528/TA, 20 mei 2009, beroep
Uitspraakdatum:20-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/528/TA

betreft: [klager] datum: 20 mei 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N.A. Heidanus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 februari 2009 van de beklagcommissie bij het FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 april 2009, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel te Zwolle, zijn gehoord klager, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting[...], afdelingshoofd.
Klagers raadsman mr. N.A. Heidanus heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te verschijnen en heeft het beroep schriftelijk toegelicht.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag, voor zover in beroep aan de orde, betreft het niet op kamer mogen hebben van een eigen dekbedovertrek.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klagers dekbedovertrek is van 100% katoen, alleen het certificaat in verband met de brandveiligheid ontbreekt. De door de inrichting verstrekte dekbedden bestaan voor 50% uit katoen en voor 50% uit ander materiaal. Klager heeft zijn dekbedovertrek al
jaren en heeft daar eerder wel toestemming voor gekregen.
Klager heeft de dag voor deze zitting gehoord dat het op zijn vorige afdeling in de inrichting nog steeds geen probleem is dat de bewoners hun eigen dekbed gebruiken. Dit is voor klager verwarrend en oneerlijk, temeer daar hij het heel belangrijk vindt
om persoonlijke spullen op zijn kamer te hebben. Uit ook hygiënisch oogpunt. Hij heeft nu een dekbedovertrek van de inrichting, waarin vlekken en brandgaten zitten.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Dekbedovertrekken worden van overheidswege verstrekt. Er is niets tegen het gebruik van een eigen dekbedovertrek, mits die is voorzien van een certificaat in verband met de brandveiligheid. Dit beleid geldt sinds de Schipholbrand. Inrichtingsbreed is
hier wel eens van afgeweken, maar de inrichting is bezig het beleid te uniformeren. Een dekbedovertrek is in ieder geval brandveilig als het van 100% katoen is en het certificaat brandveilig heeft. Klagers dekbedovertrek is niet van het bedoelde
certificaat voorzien. De dekbedovertrekken van de inrichting zijn speciaal geprepareerd ten behoeve van de brandveiligheid. In discussie moet nog komen of een dekbedovertrek van 100% katoen voldoende brandveilig is. Daartoe zou in de toekomst besloten
kunnen worden, maar in de tussentijd is de afspraak dat een dekbedovertrek moet zijn voorzien van het bedoelde certificaat.
Voor zover bekend, zijn nu op alle afdelingen, ook klagers vorige afdeling, brandveilige dekbedovertrekken in gebruik. Bij de beklagcommissie heeft klager gevraagd hoe het dan met kleding en de brandveiligheid zit, maar de inrichting kan niet alles
uitsluiten. Er blijven glijvlakken in de discussie over de brandveiligheid.
De dekbedovertrekken van de inrichting worden gewassen in de eigen wasserij. Het klopt dat er vlekken en brandgaten in kunnen zitten, maar dat wil niet zeggen dat de dekbedovertrekken onhygiënisch zijn. Alle schadelijke stoffen worden er op een hoge
temperatuur uit gewassen.
Het klopt dat het gebruik van een eigen dekbedovertrek eigenwaarde kan hebben voor de bewoners, maar de inrichting moet zich aan de regels houden en voelt daartoe ook de druk van de politiek in de nek.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beleid in de inrichting is aangescherpt na de ernstige
Schipholbrand. Dit beleid dient wel eenduidig te worden uitgevoerd.
De inrichting heeft - met name ook voor de bewoners - een uit brandveiligheidsoverwegingen te respecteren belang bij het gebruik van dekbedovertrekken met het certificaat brandveilig. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 20 mei 2009

secretaris voorzitter

Naar boven