Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0841/GB, 18 mei 2009, beroep
Uitspraakdatum:18-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/841/GB

Betreft: [klager] datum: 18 mei 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 maart 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Hoogvliet ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 april 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b De Schie te Rotterdam. Op 3 april 2009 is hij geplaatst in de gevangenis Hoogvliet, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil niet naar de stadsgevangenis Hoogvliet. Hij zit liever zijn straf in Alphen aan den Rijn of Zoetermeer uit. Klager stelt niet in de stadsgevangenis te willen verblijven omdat hij geen roker en geen verslaafde is. Ook verblijven er vijanden
van hem die hij niet tegen wil komen. Omdat hij zo’n hoge straf heeft gekregen, wil hij die zo goed mogelijk uitzitten zonder problemen te ervaren. Hij weet zeker dat als hij in de stadsgevangenis verblijft het niet goed met hem zal aflopen. Klager
blijft liever in De Schie in de gevangenis. Klager zou het niet erg vinden wanneer hij nog 5 of 6 maanden in De Schie moet blijven alvorens hij naar Alphen aan den Rijn of Zoetermeer zou kunnen. Het maakt hem niet uit om een tijdje op een wachtlijst te
staan. In een later schrijven van klager deelt hij mee sinds 3 april 2009 in Hoogvliet te verblijven op een IDS/h.v.b. afdeling, die sinds 6 april 2009 is overgegaan naar een ISD/gevangenis afdeling. Klager stelt dat deze afdeling geen normale
gevangenis is, maar een gevangenis voor ISD-ers. Tevens vermeldt hij dat zijn moeder en schoonmoeder bij hem op bezoek zijn geweest en door medegedetineerden zijn bedreigd. Ook stelt klager zijn straf ergens anders uit te willen zitten dan in
Rotterdam,
omdat zijn delict is gepleegd in Rotterdam en dit ook in de media is geweest.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is door de directeur van het h.v.b. De Schie voor selectie voorgedragen. Hij is op 19 december 2008 veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Klager is groepsgeschikt. Hij doet mee aan alle aangeboden activiteiten. Hij behoeft geen
aansturing of correcties en tijdens zijn detentie heeft hij geen drugs gebruikt. Het bezoek van klager komt uit Rotterdam. Gelet op klagers gedrag en de aan hem opgelegde straf, komt hij in aanmerking voor plaatsing in een inrichting met een regime van
algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Klager heeft een voorkeur voor p.i. De Geniepoort. Gelet op de bijzonder lange wachtlijst voor deze inrichting heeft de selectiefunctionaris hem geselecteerd voor de gevangenis in Hoogvliet.
Klager
geeft aan in Hoogvliet veel verslaafden tegen te komen en daar mensen te kennen met wie hij ruzie heeft. Klager kan geen namen noemen. Hij wil zijn detentie graag rustig uitzitten. Hoogvliet is een startende gevangenis met voldoende capaciteit.
Hoogvliet is niet alleen bestemd als gevangenis maar ook als een inrichting voor stelselmatige daders. In Hoogvliet verblijven dus inderdaad (ook) verslaafden. Deze gevangenis ligt in de regio Rotterdam waar klager vandaan komt en zal terugkeren na
detentie. De Geniepoort en Zoetermeer kennen beide een lange wachtlijst. Zoetermeer is net als Hoogvliet een ISD-inrichting. De kans dat daar minder verslaafden verblijven is niet groot. Als klager echt persoonlijke problemen met iemand heeft, kan dat
onderzocht worden.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Hoogvliet is een gevangenis en een inrichting voor stelselmatige daders voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Een van de uitgangspunten bij de plaatsing van gedetineerden is voor de selectiefunctionaris een goede benutting van de beschikbare celcapaciteit in de verschillende inrichtingen. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft de
selectiefunctionaris in dit geval dat hiervoor genoemde uitgangspunt zwaarder mogen laten wegen dan de door klager aangevoerde persoonlijke belangen. Bij gebreke van een feitelijke onderbouwing zijn de door klager aangevoerde belangen onvoldoende
aannemelijk geworden. Overigens is de bestemming van de gevangenis Hoogvliet volgens de bestemmingsaanwijzing van 27 april 2009 met nr. 559857/091/DJI gewijzigd en is deze inrichting zowel een gevangenis als een inrichting voor stelselmatige daders.
Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt en zal het beroep ongegrond
worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 18 mei 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven