Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/110/TR, 29 april 2009, beroep
Uitspraakdatum:29-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/110/TR

betreft: [klager] datum: 29 april 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen het uitblijven van een beslissing van de Staatssecretaris van Justitie,

alsmede van de overige stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris van Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Bij uitspraak 08/743/TR-II van 1 oktober 2008 heeft de beroepscommissie klagers beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek tot een eerdere plaatsing in een tbs-inrichting gegrond verklaard, de afwijzende beslissing vernietigd en de Staatssecretaris
opgedragen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de uitspraak een nieuwe beslissing te nemen. De Staatssecretaris had de afwijzende beslissing genomen zonder de wettelijke voorgeschreven procedure te volgen.

Klagers beroep van 14 januari 2009 richt zich tegen het uitblijven van een nieuwe beslissing. Klager kan in dit beroep niet worden ontvangen, nu geen sprake is van het uitblijven of niet tijdig nemen van een nieuwe beslissing.
De Staatssecretaris kon immers volgens de wettelijke procedure niet eerder dan na ontvangst van het aan het Penitentiair Selectie Centrum gevraagde advies een nieuwe beslissing nemen. Blijkens de stukken heeft de Staatssecretaris klager bij brief van
10
december 2008 bericht dat dit advies nog werd afgewacht.
Verder heeft de Staatssecretaris het bedoelde advies op 9 januari 2009 ontvangen en klager op 19 januari 2009 bericht dat op grond van dit advies is besloten dat klager niet eerder dan vanaf 27 juni 2009 in aanmerking komt voor vervroegde
tenuitvoerlegging van zijn tbs. Derhalve is binnen een redelijke termijn na ontvangst van het advies een nieuwe beslissing genomen. Tegen laatstgenoemde beslissing heeft klager beroep ingediend, dat onder nummer 09/431/TR in behandeling is genomen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 29 april 2009

secretaris voorzitter

Naar boven