Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2608/GA, 2 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2608/GA

betreft: [klager] datum: 2 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 september 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 februari 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is klager gehoord.
De directeur van de locatie Zoetermeer is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek tot invoer van een X-box spelcomputer.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Om een dvd op de X-box te kunnen afspelen is aanvullende apparatuur nodig, namelijk een zogenoemde dvd-kit en een afstandsbediening. Zonder aanvullende apparatuur kan men met de X-box spellen spelen en muziek luisteren. De X-box is intussen
gecontroleerd, verzegeld en ingevoerd. Klager heeft de X-box niet op cel. Het personeel heeft namelijk geconstateerd dat de X-box is omgebouwd. Maar het is nog steeds niet mogelijk om dvd’s te kijken.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ingevolge de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen (van 24 juli 1998, nummer 705050/98/DJI) onder 4.5.1.1 is het gedetineerden niet toegestaan om film- en videoapparatuur onder hun berusting te houden. De beroepscommissie is van oordeel
dat indien de X-box niet is uitgerust met een dvd-filmafspeelset en afstandsbediening – zoals in casu het geval is –, er geen sprake is van film- en videoapparatuur zoals bedoeld in de Regeling. Onder 4.5.1.2. van de Regeling zijn de toegestane
voorwerpen opgenomen, waaronder verzegelde computerspelapparatuur met maximaal tien computerspelletjes. Als zodanig dient de X-box onder de hiervoor omschreven omstandigheden te worden aangemerkt. Overigens heeft klager, volgens zijn eigen zeggen, de
X-box inmiddels mogen invoeren. Gezien het vorenstaande zal de beroepscommissie het beklag gegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. C. Kelk en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 2 maart 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven