Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2904/TR, 3 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2904/TR

betreft: [klager] datum: 3 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een via de beklagcommissie bij FPC Veldzicht bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de beslissing tot het voortduren van klagers status als extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijke c.q. tegen de weigering van de Staatssecretaris om deze status te beëindigen,

alsmede van de in deze procedure overgelegde stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris van Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beroep is gericht tegen de beslissing tot het voortduren van klagers status als extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijke c.q. tegen de weigering van de Staatssecretaris om deze status te beëindigen.

Namens de Staatssecretaris is aangevoerd dat klager niet in het beroep kan worden ontvangen, omdat het geen voor beroep vatbare beslissing in de zin van artikel 69, eerste lid, Bvt betreft.

Klager heeft gesteld dat hij van zijn extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijke status af wil.

De beroepscommissie is van oordeel dat een dergelijke beslissing tot het voortduren van klagers status als extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijke c.q. de weigering van de Staatssecretaris om deze status te beëindigen niet onder de reikwijdte van de
beroepsmogelijkheden van artikel 69, eerste lid, Bvt valt.
De beroepscommissie komt derhalve niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de bestreden beslissing c.q. weigering.

Klager kan om voorvermelde reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 maart 2009

secretaris voorzitter

Naar boven