Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2682/TA, 12 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:12-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 08/2682/TA

betreft: [klager] datum: 12 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 oktober 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de Pompestichting te Vught, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 december 2008, gehouden in de locatie Zwolle, zijn gehoord klagers raadsman mr. R. Polderman, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...].

Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, de schending van het recht op luchten.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De beklagrechter heeft de klacht tegen de afzondering op eigen kamer niet-ontvankelijk verklaard. Hiertegen wordt geen beroep ingesteld.
Volgens klager is hij op 1 augustus 2008 tweemaal een half uur uitgesloten voor het luchten. In die tijd moest hij echter ook nog andere dingen doen, zoals telefoneren, koken etc. De raadsman verwijst naar de uitspraak van de beroepscommissie van 8
februari 2007, nr. 06/2190/TA , en verzoekt een tegemoetkoming toe te kennen van € 30,00.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op 1 augustus 2008 is door een blikseminslag een technische storing ontstaan waardoor de veiligheidssystemen niet meer werkten. Er is die dag ’s ochtends en
’s middags een half uur per keer gelucht. Gezien de situatie konden de patiënten kiezen of zij die tijd ook voor andere activiteiten wilden gebruiken. Klager had die tijd gewoon buiten kunnen blijven.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat door de blikseminslag op 1 augustus 2008 er sprake was van overmacht. De inrichting heeft er alles aan gedaan om de rechten van de patiënten te handhaven. Klager heeft er zelf voor gekozen om de tijd die voor het
luchten bestemd was binnen te blijven.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. H. Heijs en mr. drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 12 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven