Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1981/TR, 21 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1981/TR

betreft: [klager] datum: 21 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

tegen een (vermeende) beslissing van 6 augustus 2008 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de vermeende bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager raadsman mr. R.W.A. Offermanns om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De Staatssecretaris heeft verzoeker bij brief van 6 augustus 2008 meegedeeld dat klager bij uitspraak van 16 oktober 2007 een gevangenisstraf van twee jaar en tbs is opgelegd, welke uitspraak op 2 april 2008 onherroepelijk is geworden. Zijn tbs gaat
in
op 31 juli 2008 en vanaf 31 juli 2008 wordt klager aangemerkt als tbs-passant. Vanwege het tekort aan tbs-plaatsen komt klager op een wachtlijst te staan.

Deze mededeling kan niet worden aangemerkt als een voor beroep vatbare beslissing van de Staatssecretaris als bedoeld in artikel 69 Bvt. De mededeling behelst immers niets meer dan informatie over de ingangsdatum van klagers tbs, die voortvloeit uit
het
onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak waarbij aan klager een gevangenisstraf en tbs is opgelegd, en het verstrijken van de v.i.-datum. Daaraan ligt geen enkele beslissing van de Staatssecretaris ten grondslag.
Bedoelde mededeling kan evenmin worden aangemerkt als een beslissing van de Staatssecretaris tot vaststelling van de datum waarop klager in aanmerking komt voor vervroegde tenuitvoerlegging van de opgelegde tbs gedurende de tenuitvoerlegging van zijn
gevangenisstraf. Overigens blijkt uit zowel het schrijven van klagers raadsman als de reactie van de Staatssecretaris op klagers beroep dat zij het eens zijn dat klager vanaf 2 april 2008 in aanmerking komt voor vervroegde tenuitvoerlegging van de tbs.
De datum van 2 april 2008 bepaalt tevens klagers plaats op de wachtlijst voor selectie en plaatsing in een tbs-inrichting.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 november 2008

secretaris voorzitter

Naar boven