Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1839/GA, 10 december 2008, beroep
Uitspraakdatum:10-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1839/GA

betreft: [klager] datum: 10 december 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 juli 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis Esserheem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 november 2008, gehouden in de locatie Zwolle, is gehoord [...], unit-directeur van voormelde gevangeins.

Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een lekkende kraan in de afzonderingscel.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is niet duidelijk wanneer klager zich heeft beklaagd over de lekkende kraan. De afzonderingsafdeling is ’s nachts onbemand en gedetineerden kunnen dan direct contact maken met de centrale meldkamer. Alle meldingen moeten worden vastgelegd. In het
logboek is daarover niets vermeld en ook is geen klacht opgenomen in het betreffende nachtrapport.

3. De beoordeling
Pas ter zitting van de beroepscommissie heeft de unit-directeur aangegeven dat is nagegaan of klager melding heeft gemaakt van de lekkende kraan in de afzonderingscel. Noch in het logboek noch in het nachtrapport is een melding opgenomen. Aangezien
klager niet ter zitting is verschenen kan het door de unit-directeur gestelde niet worden weersproken. De beroepscommissie zal het beroep ongegrond verklaren nu onvoldoende aannemelijk is geworden dat klager heeft geklaagd over de lekkende kraan.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, J.L. Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 10 december 2008

secretaris voorzitter

Naar boven