Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2677/GV, 6 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:06-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2677/GV

betreft: [klager] datum: 6 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 oktober 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. Ontvankelijkheid
Uit de stukken komt naar voren dat de selectiefunctionaris de bestreden beslissing heeft ingetrokken. Verder is uit telefonische informatie gebleken, dat de directeur van de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard aan klager overeenkomstig zijn wens
alsnog algemeen verlof heeft verleend vanaf 7 november 2008. Gelet hierop is het belang aan klagers beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, 6 november 2008
op

secretaris voorzitter

Naar boven