Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 24/40136/SGA,18 april 2024, schorsing
Uitspraakdatum:18-04-2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          24/40136/SGA

              

Betreft  verzoeker

Datum  18 april 2024

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein (hierna: de directeur) heeft op 1 maart 2024 beslist tot voortzetting van de beslissing van de directeur van de PI Lelystad om verzoekers bezoekster de toegang tot de inrichting te ontzeggen voor de duur van zes maanden, ingaande op 15 september 2023 om 16:00 uur en eindigend op 15 december 2023 om 16:00 uur.

Verzoekers raadsman, mr. T.S. van der Horst, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (NM2024-430).

 

2. De ontvankelijkheid

Uit de stukken volgt dat de directeur van de PI Lelystad op 24 januari 2024 heeft beslist verzoekers bezoekster de toegang tot de inrichting te ontzeggen voor de duur van zes maanden. Op 1 maart 2024 is verzoeker overgeplaatst naar de PI Nieuwegein en heeft de directeur beslist de voornoemde beslissing (ongewijzigd) over te nemen.

Gelet op het voorgaande, en op grond van vaste jurisprudentie van de beroepscommissie, kan het ongewijzigd overnemen van een beslissing zoals hierboven genoemd, niet worden aangemerkt als een beklagwaardige beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet. Om die reden kan verzoeker op dit moment (nog) niet worden ontvangen in zijn verzoek.

 

3. De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

 

Deze uitspraak is op 18 april 2024 gedaan door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

 

secretaris         voorzitter

Naar boven