Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 23/36653/GM, 23 april 2024, beroep
Uitspraakdatum:23-04-2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          23/36653/GM

          

Betreft  [Klager]

Datum  23 april 2024

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich erover dat hij te lang heeft moeten wachten op een (nacht)spalk voor zijn rechterbeen.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft klager en […], hoofd zorg, namens de inrichtingsarts, gehoord op de (digitale) zitting van 21 maart 2024.

[…] was als toehoorder aanwezig.

 

2. De ontvankelijkheid

Ter zitting van de medische beroepscommissie heeft klager mondeling aangegeven de klacht en daarmee het beroep niet meer te willen doorzetten, omdat het medische probleem waar hij een klacht over heeft ingediend inmiddels is opgelost. Desgevraagd deelt klager mede dat hij het beroep wenst in te trekken. De beroepscommissie is van oordeel dat klager door deze intrekking geen belang meer heeft bij de inhoudelijke behandeling van zijn beroepschrift.

De beroepscommissie zal hem daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Deze uitspraak is op 23 april 2024 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.W.J. Vinkes, voorzitter, drs. M.I. van den Baar-Vroon en drs. P.J.M. van Puffelen, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

 

secretaris         voorzitter

Naar boven