Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 23/31774/GA, 28 maart 2024, beroep
Uitspraakdatum:28-03-2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    23/31774/GA
    
            
Betreft    klager
Datum    28 maart 2024


Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van

klager (hierna: klager)

 

1. De procedure
Klager heeft beklag ingesteld tegen het feit dat de inrichting in het kader van een verzoek om een zorgmachtiging (ZM) een verouderd uittreksel Justitiële Documentatie heeft overgelegd en dat de rechtbank door de inrichting onjuist is voorgelicht, schriftelijk voorafgaand aan de zitting en mondeling tijdens de zitting.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught heeft op 16 januari 2023 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (VU 2022/001578). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. P.M. Iwema, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepsrechter heeft klager, zijn raadsman en de directeur van de PI Vught in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling
De beroepsrechter heeft het beroepschrift en de overige stukken in het dossier bestudeerd. Op basis van deze stukken is de beroepsrechter van oordeel dat de beklagcommissie klager terecht niet-ontvankelijk in zijn beklag heeft verklaard. Het is de officier van justitie die beslist of een aanvraagprocedure voor een ZM op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg wordt gestart en het is de rechter die bepaalt of een ZM wordt verleend. Dat vanuit de inrichting ten behoeve van deze procedure inlichtingen worden verstrekt, betreft geen beklagwaardige beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard. 

 

3. De uitspraak
De beroepsrechter verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.


Deze uitspraak is op 28 maart 2024 gedaan door mr. J.B. Oreel, beroepsrechter, bijgestaan door mr. S. Jousma, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven