Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 23/31855/GA, 5 maart 2024, Beroep
Uitspraakdatum:05-03-2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    23/31855/GA
    
            
Betreft    [klager]
Datum    5 maart 2024

    
Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van

[klager] (hierna: klager)

 

 

1. De procedure
Klager heeft beklag ingesteld tegen het onderbreken van het bezoek zonder toezicht (BZT) van 29 december 2022.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn heeft op 30 januari 2023 het beklag ongegrond verklaard (AR 2023/39). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. D.C.D. Newoor, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur van de PI Alphen (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

 

2. De standpunten in beroep
Standpunt van klager
Het BZT is ten onrechte onderbroken. Er zou sprake zijn geweest van geluidsoverlast tijdens het BZT. Een medewerker heeft vervolgens op de deur geklopt. De partner van klager is hierdoor geschrokken en het intieme moment was voorbij. Er was echter geen sprake van geluidsoverlast. Indien dit wel het geval is geweest, kan dit niet worden verweten aan klager, omdat de BZT-ruimte zich naast de bezoekruimte bevindt. 

Standpunt van de directeur
De directeur verwijst naar zijn verweer in de beklagprocedure en licht zijn standpunt in beroep niet (nader) toe.

 

 

3. De beoordeling
Tegen het handelen van een personeelslid kan alleen beklag worden ingesteld als sprake is van een beklag met voldoende belang voor de gedetineerde. Daarvan is in beginsel slechts sprake wanneer de directeur volgens de gedetineerde jegens hem “structureel en in belangrijke mate tekortschiet in zijn verzorgende taken” (Kamerstukken II 1994/95, 24 263, nr. 3, p. 76).

Het (eenmaal) op de deur kloppen door een personeelslid tijdens een BZT kan naar het oordeel van de beroepscommissie geen structurele en belangrijke tekortkoming in de verzorgende taken van de directeur zijn. Daarom zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag. 

 

 

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.


Deze uitspraak is op 5 maart 2024 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit 
mr. F. Sieders, voorzitter, mr. F.H.J. van Gaal en mr. A. Jongsma, leden, bijgestaan door mr. L.A.E. Rijnja, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven