Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2146/SGA, 2 september 2008, schorsing
Uitspraakdatum:02-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2146/SGA

Betreft: [klager] datum: 2 september 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde locatie d.d. 26 augustus 2008, inhoudende - zo verstaat de voorzitter - de oplegging van
een
disciplinaire straf, alsmede de mededeling aan verzoeker dat hij ter herselectie zal worden aangeboden.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 1 september 2008 en van de nadere inlichtingen van de secretaris van de beklagcommissie d.d. 2 september 2008. De directeur van de locatie Westlinge heeft nog niet gereageerd op het
verzoek van de voorzitter om inlichtingen.

1. De beoordeling
Blijkens de nadere inlichtingen van de secretaris van de beklagcommissie van 2 september 2008 heeft de alleensprekende beklagrechter op 2 september 2008 uitspraak gedaan op het beklag. Dat betekent dat er thans geen sprake meer is van behandeling van
een klaagschrift tegen de bestreden beslissing van de directeur. Nu wettelijk is bepaald dat slechts hangende de uitspraak van de beklagcommissie op het klaagschrift schorsing kan plaatsvinden van de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen het
klaagschrift is gericht, kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 2 september 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven