Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1340/GA, 24 september 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1340/GA

betreft: [klager] datum: 24 september 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 mei 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de gevangenis/ISD De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 augustus 2008, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager en de locatie-directeur van de gevangenis/ISD De Geerhorst, [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de lekkages aan bloembakken in de inrichting en het dak van de inrichting.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft verschillende keren op het stafkantoor aangegeven dat de bloembakken en het dak lekten. Daardoor ontstaat een gevaarlijke situatie, want gedetineerden kunnen op de gladde vloer uitglijden. Tijdens het pingpongen is klager op een natte plek
uitgegleden. Klager heeft daarbij een gekneusde vinger, pijnlijke elleboog en een stijve nek opgelopen. Klager heeft nog steeds last van zijn vinger en elleboog, waardoor hij al tijden niet meer aan het fitnessprogramma kan deelnemen. Er zijn
röntgenfoto’s genomen, maar daar was niets op te zien.
Nadat klager was uitgegleden zijn de bloembakken vervangen. Dit was ongeveer vijf weken na klagers eerste waarschuwing.`

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Inmiddels zijn twee lekkende bloembakken vervangen. De directeur heeft de zorg voor de inrichting. Het gaat hier niet om een beslissing van de directeur als bedoeld in de beklagprocedure.

3. De beoordeling
Op de directeur rust een zorgplicht voor een veilige leefomgeving binnen de inrichting. De directeur kan op die zorgplicht worden aangesproken en hieruit volgt dat klager kan worden ontvangen in het beklag.
De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur tekort is geschoten in zijn zorgplicht nu hij niet direct na de eerste waarschuwingen van klager dat de plantenbakken lekten afdoende actie heeft ondernomen. De directeur heeft derhalve een
gevaarlijke
situatie laten voortbestaan. Pas nadat klager was uitgegleden over een natte plek op de vloer zijn de plantenbakken vervangen.
Het beroep is derhalve gegrond. De uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd, het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig om een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, J. Schagen MA en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 24 september 2008

secretaris voorzitter

Naar boven