Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1223/GA, 25 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:25-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

.

nummer: 08/1223/GA

betreft: [klager] datum: 25 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 mei 2008 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) De Grittenborgh te Hoogeveen

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormeld h.v.b. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van goederen bij gelegenheid van een overplaatsing naar een andere inrichting.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en bepaald dat de klaagschriften ter behandeling zullen worden doorgezonden naar de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen
Noord
Brabant Noord te Grave.

2. De standpunten van klager en de directeur
Zowel klager als de directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
De beklagcommissie heeft kennelijk slechts een tussenbeslissing willen geven door de zaak ter verdere behandeling te verwijzen naar de beklagcommissie bij de nader genoemde inrichting. Daarmee is strijdig dat het beklag (ook) ongegrond is verklaard,
hetgeen immers een eindbeslissing is. De beroepscommissie zal deze onjuistheid als niet geschreven beschouwen. Daardoor resteert de tussenbeslissing, waartegen echter geen beroep open staat. Het voorgaande leidt tot de navolgende uitspraak.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet ontvankelijk in zijn beroep en verstaat dat de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen Noord Brabant Noord te Grave de zaak verder zal behandelen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 25 augustus 2008

secretaris voorzitter

Naar boven