Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/29880/GA, 1 september 2023, beroep
Uitspraakdatum:01-09-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/29880/GA

 

Betreft [klager]

Datum 1 september 2023

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van

[klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen slecht functionerende douches op de afdeling.

 

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad heeft op 9 november 2022 het beklag ongegrond verklaard (PL2022/634). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

 

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

 

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Lelystad (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Het beklag is gericht tegen een algemene situatie, die niet specifiek klager betreft. Daarom is het beklag vergelijkbaar met een beklag tegen een algemene regel. Daartegen staat volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie alleen beklag open, als er sprake is van strijd met (hogere) wet- of regelgeving. Dat criterium dient dan ook te gelden in gevallen als deze.

 

Het is in dit kader – zoals de beklagcommissie ook heeft overwogen – niet aannemelijk geworden dat de directeur er onvoldoende voor heeft zorggedragen dat klager zijn lichamelijke hygiëne kon verzorgen, zoals bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Er waren kennelijk (tijdelijk) minder douches beschikbaar en/of een deel van de douches had een (te) lage waterdruk, maar dat brengt nog geen strijd met artikel 44, vierde lid, van de Pbw met zich mee.

 

Nu het beklag is gericht tegen een algemene situatie en niet is gebleken van strijd met wet- of regelgeving, zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

 

Mogelijk kan de Commissie van Toezicht in het kader van haar algemene toezichtstaak[1]  nog een rol spelen bij eventuele problemen met de sanitaire voorzieningen.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

Deze uitspraak is op 1 september 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. M. Iedema en mr. F. Sieders, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

 

[1] Op grond van artikel 7, tweede lid, aanhef en onder a, van de Pbw.

Naar boven