Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/30067/GV, 4 juli 2023, beroep
Uitspraakdatum:04-07-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/30067/GV

           

Betreft [klaagster]

Datum 4 juli 2023

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van

[klaagster] (hierna: klaagster)

 

1. De procedure

Klaagsters raadsman, mr. V.S.J. Chorus, heeft namens klaagster beroep ingesteld tegen ‘‘het besluit van de selectiefunctionaris tot het afwijzen van haar verlof’’, waar zij op of omstreeks 21 oktober 2022 van heeft kennisgenomen.

 

De beroepscommissie heeft klaagster, haar opvolgend raadsvrouw, mr. H.E. Berman, en de Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

 

2. De ontvankelijkheid

Namens klaagster is verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. De stukken bevatten voldoende informatie om het beroep te kunnen beoordelen en klaagster en haar raadsvrouw zijn in de gelegenheid gesteld om hun standpunt schriftelijk nader toe te lichten. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

 

Uit de inlichtingen van verweerder komt naar voren dat op of omstreeks de datum die namens klaagster wordt genoemd, geen beslissing is genomen als bedoeld in artikel 72, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet. De beroepscommissie zal klaagster daarom niet-ontvankelijk verklaren in haar beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

 

Deze uitspraak is op 4 juli 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, mr. S. Djebali en mr. A. Pahladsingh, leden, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven