Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 23/32563/GB, 28 juni 2023, beroep
Uitspraakdatum:28-06-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          23/32563/GB

               

Betreft [Klager]

Datum 28 juni 2023

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van

[Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft eerder beroep ingesteld tegen de (fictieve) weigering van de Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) om een beslissing te nemen op zijn verzoek om deelname aan een penitentiair programma. De beroepscommissie heeft dat beroep gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming van €40,- toegekend (22/27651/GB).

 

Klager heeft thans beroep ingesteld tegen de (fictieve) weigering van verweerder om de door de beroepscommissie toegekende tegemoetkoming van €40,- uit te betalen.

 

2. De ontvankelijkheid

De Penitentiaire beginselenwet kent geen bezwaar- en beroepsprocedure die louter betrekking heeft op het feitelijk realiseren van de uitbetaling van een in een beroepsprocedure toegekende tegemoetkoming. Nu daartegen geen beroep openstaat, kan klager niet worden ontvangen in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Deze uitspraak is op 28 juni 2023 gedaan door mr. A. Jongsma, beroepsrechter, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven