Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1160/GM, 24 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1160/GM

betreft: [klager] datum: 24 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan het Detentiecentrum Zaandam,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 9 april 2008 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

De beroepscommissie heeft de inrichtingsarts van voormeld Detentiecentrum in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het verslag van bemiddeling dateert van 9 april 2008. Het beroepschrift dateert van 26 april 2008 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 16 mei 2008.
Ingevolge artikel 30, tweede lid, van de Penitentiaire maatregel, moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na de ontvangst van de mededeling van de Medisch Adviseur worden ingediend. Klager is in de gelegenheid gesteld een
nadere toelichting te geven met betrekking tot het tijdsverloop tussen het verzenden van de mededeling door de Medisch Adviseur en het instellen van het beroep. Klager heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. Gelet op het vorenstaande moet
worden
geoordeeld dat klager het beroep niet tijdig heeft ingesteld.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode-Zwart en drs. J.G.J. de Boer, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 24 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven