Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/25116/GA, 12 juli 2023, beroep
Uitspraakdatum:12-07-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Nummer          22/25116/GA

               

Betreft [klager]

Datum 12 juli 2023

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein (hierna: de directeur)

 

1. De procedure

[klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld over de vermissing van een schoenendoos.

 

De beklagrechter bij de PI Nieuwegein heeft op 30 december 2021 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €10,- (NM2021/1126). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

 

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

 

De beroepscommissie heeft de directeur en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Tijdens de zitting van de beklagrechter is enige onduidelijkheid ontstaan over de vraag of de schoenen na invoer met de schoenendoos binnen waren gekomen. Navraag bij de Binnenkomst Afdeling Delinquenten (het BAD) heeft uitgewezen dat de schoenen zonder schoenendoos zijn ingevoerd. Dit wordt bevestigd door het verslag van de maandcommissaris. Ook op de zitting van de beklagrechter is duidelijk geworden dat de schoenendoos niet bij de invoer van de schoenen is meegeleverd. De inrichting kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vermissing van de schoenendoos.

 

Standpunt van klager

Klager heeft in beroep zijn standpunt niet nader toegelicht.

 

3. De beoordeling

Klager heeft op 16 oktober 2021 via zijn neef schoenen laten invoeren. De beroepscommissie is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de schoenen met schoenendoos zijn afgegeven bij de portier. Klagers stelling hieromtrent wordt door de directeur gemotiveerd betwist. Navraag bij de BAD-afdeling heeft uitgewezen dat de schoenen zonder schoenendoos zijn ingevoerd. Dit wordt bevestigd in het verslag van de maandcommissaris, die hierover met de BAD-afdeling heeft gesproken. De schoenen lagen zonder doos in het kluisje bij de voorportier.

Klager heeft zijn standpunt dat de schoenen met doos zijn ingevoerd, niet onderbouwd door middel van bijvoorbeeld een verklaring van zijn neef.

 

De beroepscommissie zal het beroep van de directeur daarom gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 12 juli 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J.B. Oreel, voorzitter, mr. E. Dinjens en mr. R. Raat, leden, bijgestaan door mr. R. Kokee, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven