Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/30550/GV, 5 april 2023, beroep
Uitspraakdatum:05-04-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          22/30550/GV

          

Betreft [klager]

Datum 5 april 2023

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klagers raadsman, mr. W.B.O. van Soest, heeft namens klagers beroep ingesteld tegen “de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 10 november 2022, inhoudende de afwijzing van het verzoek kortdurend re-integratieverlof”.

 

2. De ontvankelijkheid

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) was de directeur in klagers situatie bevoegd om te beslissen op zijn verzoek om kortdurend re-integratieverlof. In een dergelijke situatie vraagt de directeur de selectiefunctionaris om een advies, zoals is bepaald in artikel 3, vijfde lid, van de Regeling.

De brief van de selectiefunctionaris van 10 november 2022, die is gericht aan de directeur van het Justitieel Complex Zaanstad, heeft als onderwerp “Advies re-integratieverlof artikel 14 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting” en uit de eerste alinea volgt dat dit advies is uitgebracht naar aanleiding van een verzoek daartoe van de directeur. Het verbaast de beroepscommissie dat klagers raadsman deze brief aanziet voor, dan wel aanmerkt als, een beslissing waartegen op grond van artikel 72, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet beroep kan worden ingesteld bij de beroepscommissie. Nu geen sprake is van een dergelijke beslissing, kan klager niet worden ontvangen in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 5 april 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, F. van Dekken en mr. A. Pahladsingh, leden, bijgestaan door mr. A. Back, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven