Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/27678/SGA, 7 juni 2022, schorsing
Uitspraakdatum:07-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Nummer          22/27678/SGA

Betreft

Datum 7 juni 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van

 

…(hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting Vught (hierna: de directeur) heeft beslist om verzoeker - die in een huis van bewaring verblijft - niet te promoveren naar het plusprogramma, indien hij wordt geplaatst in een gevangenis.

 

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

 

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift.

 

2. De beoordeling

Verzoeker heeft geen belang bij een toewijzing van het verzoek, omdat dat niet kan leiden tot het beoogde resultaat. Daarvoor zou een nieuwe beslissing genomen moeten worden en de voorzitter is niet bevoegd om de directeur op te dragen een nieuwe beslissing te nemen of om te bepalen dat deze uitspraak daarvoor in de plaats treedt (zoals bedoeld in artikel 68, derde lid, onder a. en b., van de Penitentiaire beginselenwet). Nu verzoeker geen belang heeft bij een toewijzing, zal de voorzitter het verzoek afwijzen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Deze uitspraak is op 7 juni 2022 gegeven door mr. R.H. Koning, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven