Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 23/32003/GB, 3 maart 2023, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          23/32003/GB

          

Betreft [klager]

Datum 3 maart 2023

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 7 februari 2023 klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (PP) toegewezen.

Klagers raadsvrouw, mr. J-A.J. Brahm, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

 

2. De ontvankelijkheid

In de beslissing van 7 februari 2023 zou zowel de startdatum van klagers PP, als de einddatum van zijn detentie verkeerd zijn opgenomen. Klager heeft nagelaten om concrete data te noemen. In de beslissing van 7 februari 2023 staat in ieder geval dat de startdatum van klagers PP 22 februari 2023 zou zijn.

Verweerder heeft in reactie op het beroepschrift aangegeven dat er een fout in de berekening is gemaakt en dat de startdatum van klagers PP 20 februari 2023 moet zijn en de einddatum van klagers detentie 1 april 2023 moet zijn.

Uit een door verweerder overgelegde registratiekaart volgt dat klager op 20 februari 2023 met zijn PP is gestart en dat de einddatum van zijn detentie op 1 april 2023 is vastgesteld. De beroepsrechter is van oordeel dat klager om deze reden geen belang meer heeft bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Klager wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Deze uitspraak is op 3 maart 2023 gedaan door mr. A. Jongsma, beroepsrechter, bijgestaan door mr. M. Olde Keizer, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven