Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0921/GA, 9 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:09-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 08/921/GA

betreft: [klager] datum: 9 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van
[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 maart 2008 van de beklagcommissie bij de locatie De Kruisberg te Doetinchem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 juni 2008, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, zijn gehoord klager en[...], namens de directie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een schending van het recht op telefoneren met geprivilegieerde contacten.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op vrijdag 29 februari 2008 had klager nog niets gehoord van zijn advocate, terwijl hij op dinsdag 4 maart 2008 moest voorkomen. Klager wilde daarover bellen met zijn advocate. Hij werd gehaald voor de reinigingsploeg, terwijl hij daarvan geen deel
uitmaakte. Klager mocht niet bellen en heeft gezegd ‘als ik niet mag bellen, ga ik niet reinigen’. Vervolgens heeft klager aan een andere piw’er gevraagd of hij mocht bellen en verteld dat hij zijn advocate meestal niet ’s-middags kan bereiken. Klager
mocht niet bellen. Hij werd niet serieus genomen. Klager heeft niet eerder gevraagd of hij buiten de recreatie mag bellen. Hij wist niet waarvoor de belbriefjes dienden. Klager heeft eerder gezeten en toen was het geen probleem om buiten de recreatie
naar een advocaat te bellen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In het h.v.b. is er elke dag recreatie en gedetineerden kunnen dus elke dag bellen. Het hangt af van het dagprogramma of de recreatie in de ochtend dan wel in de middag plaatsvindt. Indien men buiten de recreatie wil bellen, moeten belbriefjes
ingeleverd worden. Dat heeft klager niet gedaan. Klager heeft die middag nog, tijdens de recreatie, gebeld. In dit geval was er geen noodzaak om buiten de recreatie te bellen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de noodzaak om buiten de recreatie te bellen onder de gegeven omstandigheden onvoldoende is gebleken. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie dan ook niet tot een andere
beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.J.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 9 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven