Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/27281/GV, 12 januari 2023, beroep
Uitspraakdatum:12-01-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          22/27281/GV  

           

Betreft [klager]

Datum 12 januari 2023

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 28 april 2022 klagers verzoek om kortdurend re-integratieverlof toegewezen, onder de voorwaarde dat dit verlof zal geschieden onder begeleiding van medewerkers van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O).

Klagers raadsman, mr. P.E. van Zon, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing, meer in het bijzonder tegen de voorwaarde om het kortdurend re-integratieverlof onder begeleiding te laten plaatsvinden.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift en de overige stukken.

 

2. De ontvankelijkheid

Uit inlichtingen van verweerder blijkt dat op 29 juni 2022 alsnog positief is geadviseerd voor kortdurend re-integratieverlof zonder begeleiding van medewerkers van DV&O ten behoeve van een kennismaking, introductie en competentiecheck bij klagers toekomstige werkgever (hetzelfde specifieke verlofdoel). De uiteindelijke beslissing werd in dit geval uiteindelijk genomen door de directeur. Klager heeft dan ook geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van dit beroep. De beroepscommissie zal hem daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep

 

 

Deze uitspraak is op 12 januari 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.W.J. Vinkes, voorzitter,
F. van Dekken en mr. A. Pahladsingh, leden, bijgestaan door mr. M. Olde Keizer, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven