Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6845/GA, 3 januari 2023, beroep
Uitspraakdatum:03-01-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          R-20/6845/GA   

           

Betreft [klager]

Datum 3 januari 2023

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen schade aan zijn radio door toedoen van de firma Strijbosch.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden heeft op 17 april 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (LW 2020-178). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Leeuwarden (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager heeft de radio nieuw aangeschaft en meteen laten invoeren. Hij kreeg hem drie weken later kapot terug van de firma Strijbosch. De radio kan niet meer terug naar de winkel. Klager is het geld van de radio en de verzegeling kwijt.

 

Standpunt van de directeur

De directeur persisteert bij hetgeen hij heeft aangevoerd in beklag. De directeur vindt de behandeling van onderhavig beroep opmerkelijk, omdat in de uitspraak van de beklagcommissie staat dat klager na de behandeling van zijn beklag afstand van hoger beroep heeft gedaan.

 

3. De beoordeling

Voor zover de directeur opmerkt dat in de uitspraak van de beklagcommissie staat dat klager afstand van hoger beroep heeft gedaan, overweegt de beroepscommissie dat afstand doen van beroep in de Penitentiaire Beginselenwet niet is geregeld en dat klager gelet daarop rechtsgeldig beroep heeft ingesteld.

De beroepscommissie overweegt dat over eventuele beschadiging ontstaan door toedoen van de firma Strijbosch kan worden geklaagd. Klager stelt dat zijn radio retour is gekomen met schade. De directeur heeft aangegeven dat apparatuur voorafgaand aan de verzegeling door de firma Strijbosch wordt getest en er ook een nacontrole plaatsvindt. De firma Strijbosch heeft geen schade gemeld bij de directeur. Het is naar het oordeel van de beroepscommissie onvoldoende aannemelijk geworden dat er schade is ontstaan aan klagers radio door toedoen van de firma Strijbosch.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen, klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag, maar dit beklag ongegrond verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

 

 

Deze uitspraak is op 3 januari 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter,
mr. A.M.G. Smit en mr. F. Sieders, leden, bijgestaan door mr. A. Laagland, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven