Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/30758/STB, 13 december 2022, schorsing
Uitspraakdatum:13-12-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          22/30758/STB    

           

Betreft [Verzoeker]

Datum 13 december 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft, zo begrijpt de voorzitter, beslist verzoeker in afwachting van zijn plaatsing in FPA Wier+ te Den Dolder te plaatsen in FPK De Woenselse Poort te Eindhoven.

De heer […] vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing en om de plaatsing in FPA Wier+ te Den Dolder in vrijheid te mogen afwachten.

 

2. De ontvankelijkheid

De voorzitter stelt vast dat het verzoekschrift van 6 december 2022 is ingediend door de heer […], althans: dat deze vanaf zijn e-mailadres is verzonden. Niet is gebleken dat hij door verzoeker is gemachtigd om een schorsingsverzoek voor hem in te dienen. Bij e-mail van 7 december 2022 is aan de heer […] verzocht om uiterlijk 9 december 2022 een schriftelijke ondertekende verklaring te overleggen waaruit blijkt dat verzoeker hem heeft gemachtigd tot het indienen van een schorsingsverzoek. Tot op heden is er geen machtiging ontvangen. Gelet op het spoedeisende belang dat de schorsingsprocedure kenmerkt en nu geen machtiging is overgelegd waaruit volgt dat de heer […] in de onderhavige schorsingsprocedure als gemachtigde van verzoeker optreedt, kan verzoeker niet in zijn verzoek worden ontvangen. 

 

3. De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

 

Deze uitspraak is op 13 december 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door Y.L.F. Schuren, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven