Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/30810/SGA, 15 december 2022, schorsing
Uitspraakdatum:15-12-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          22/30810/SGA   

           

Betreft verzoeker

Datum 15 december 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de Penitentiaire Inrichting Sittard (hierna: de directeur) om verzoeker op een meerpersoonscel te plaatsen.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift. Van de directeur is, ondanks verzoeken daartoe op 8 en 9 december 2022, geen reactie ontvangen op het schorsingsverzoek.

 

2. De beoordeling

De directeur heeft tot op heden niet gereageerd op het namens de voorzitter gedane verzoek van 8 december 2022 om een reactie op het schorsingsverzoek. Op 9 december 2022 is dit verzoek herhaald, waarbij is aangegeven dat indien op 12 december 2022 om 12.00 uur geen reactie is ontvangen, de voorzitter er vanuit gaat dat de directeur zich kan verenigen met het verzoek. Nu er geen reactie van de directeur op het schorsingsverzoek is ontvangen gaat de voorzitter er dan ook vanuit dat de directeur zich met het verzoek kan verenigen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

 

Deze uitspraak is op 15 december 2022 gedaan door mr. M.J. Vos, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven