Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/30747/STA, 7 december 2022, schorsing
Uitspraakdatum:07-12-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/30747/STA           

Betreft [Verzoeker]

Datum 7 december 2022

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure

Het hoofd van FPC De Rooyse Wissel te Venray (hierna: de instelling) heeft op 6 december 2022 de op 22 november 2022 aan verzoeker opgelegde afzonderingsmaatregel beëindigd.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan en daarmee om de aan hem opgelegde afzonderingsmaatregel te handhaven.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van het hoofd van de instelling op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (RV 2022-465).

2. De beoordeling

Verzoeker geeft in zijn schorsingsverzoek aan dat hij onder geen beding terug wil naar de afdeling, omdat dat tot conflicten of geweld gaat leiden. Hij zal zich hier met geweld tegen blijven verzetten en verzoekt de voorzitter om de op 22 november 2022 aan hem opgelegde afzonderingsmaatregel te handhaven. Uit de inlichtingen van het hoofd van de instelling komt evenwel naar voren dat de afzonderingsmaatregel op 6 december 2022 is beëindigd. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is het beëindigen van een afzonderingsmaatregel – anders dan de oplegging daarvan – niet aan te merken als een beslissing zoals bedoeld in artikel 56 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. Om die reden kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

3. De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Deze uitspraak is op 7 december 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door Y.L.F. Schuren, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven