Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/29368/GV, 7 november 2022, beroep
Uitspraakdatum:07-11-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


 
Nummer    22/29368/GV
    
            
Betreft    [klager]
Datum    7 november 2022


Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure
Klager heeft de Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) in juli 2022 verzocht om kortdurend re-integratieverlof. 

Klagers raadsman, mr. N. Hendriksen, heeft namens klager beroep ingesteld tegen de (fictieve) weigering van verweerder om een beslissing te nemen op klagers bezwaar.

2. De ontvankelijkheid
Uit de brief van klager van 27 september 2022 blijkt dat klager zijn verzoek om kortdurend re-integratieverlof heeft ingetrokken. Hij heeft dan ook geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van zijn beroep. De beroepscommissie zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep. 

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.


Deze uitspraak is op 7 november 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, F. van Dekken en mr. A. Pahladsingh, leden, bijgestaan door mr. M. Olde Keizer, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven