Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/29862/TA, 14 oktober 2022, beroep
Uitspraakdatum:14-10-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/29862/TA

 

Betreft [klager]

Datum 14 oktober 2022

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Het hoofd van FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen (hierna: de instelling) heeft op 28 september 2022 kenbaar gemaakt dat hij het voornemen heeft om klager te verplichten tot het ondergaan van een onvrijwillige geneeskundige behandeling, als bedoeld in artikel 16b, aanhef en onder a, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) (hierna: a dwangbehandeling), voor de duur van drie maanden.

Klagers raadsvrouw, mr. I.A.C. van Mulbregt, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

2. De ontvankelijkheid

Tegen een voorgenomen beslissing als bedoeld in artikel 34d, eerste lid, van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden staat geen beroep open op grond van artikel 69, eerste lid, aanhef en onder g, van de Bvt. Alleen tegen een definitieve beslissing tot toepassing van a dwangbehandeling (als bedoeld in artikel 16c, eerste lid, van de Bvt) kan rechtstreeks beroep worden ingesteld (vergelijk RSJ 2 juli 2014, 14/1196/TA en 14/1256/TA). Daarom moet klager niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

Uit navraag bij de instelling op 14 oktober 2022 komt naar voren dat tot op heden nog geen definitieve beslissing tot het starten van een a-dwangbehandeling is genomen. Het verzoek van klagers raadsvrouw om klager in het beroep te ontvangen op het moment dat die beslissing wel zal zijn genomen wordt afgewezen, omdat geen beroep open staat tegen een mogelijk in de toekomst te verwachten beslissing.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Deze uitspraak is op 14 oktober 2022 gedaan door de beroepsrechter, mr. A. van Holten, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven