Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/28454/GB, 14 september 2022, beroep
Uitspraakdatum:14-09-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    22/28454/GB
    
            
Betreft    [klager]
Datum    14 september 2022


Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure
De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 juli 2022 klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Almelo afgewezen.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld en klagers raadsman, mr. J.C. Stam, heeft namens klager de gronden in beroep aangevuld. 

2. De beoordeling
Klager is op 23 augustus 2022 in vrijheid gesteld. Klagers raadsman heeft daarom verzocht om aanhouding van de behandeling van het beroep voor onbepaalde tijd. Er wordt verzocht om een plaatsing van klager in de PI Almelo, wanneer de schorsing van klagers voorlopige hechtenis wordt opgeheven. De beroepsrechter wijst het verzoek om aanhouding af. Indien de schorsing wordt opgeheven, kan klager eventueel bezwaar instellen tegen de nieuwe plaatsingsbeslissing. 

Nu klager in vrijheid is gesteld, heeft hij geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. De beroepsrechter zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.


Deze uitspraak is op 14 september 2022 gedaan door mr. C. Fetter, beroepsrechter, bijgestaan door mr. M. Olde Keizer, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven