Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/19412/GA, 25 augustus 2022, beroep
Uitspraakdatum:25-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    21/19412/GA
    
            
Betreft    [klager]
Datum    25 augustus 2022 


Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn (hierna: de directeur)

1. De procedure
[klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen het niet tijdig verstrekken van paracetamol, nadat hij daar via een celoproep om had verzocht.

De beklagrechter bij de PI Alphen heeft op 14 januari 2021 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €5,- (AE 2020/547). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur, klager en zijn raadsvrouw mr. D.S. Lösing in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep
Standpunt van de directeur
Bij een celoproep wordt een gedetineerde altijd direct te woord gestaan door het (nachtdienst)personeel. Dit gebeurde ook toen klager om paracetamol vroeg. De paracetamol wordt vervolgens gebracht tijdens een volgende controleronde. Klager had geen acute of levensbedreigende vraag. Het is niet werkbaar om bij ieder verzoek om een paracetamol die direct te moeten verstrekken. Een tijdsverloop van anderhalf uur is niet onaanvaardbaar.

Standpunt van klager
Klager heeft niet op het beroep gereageerd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie merkt op dat klager in zijn klaagschrift uitgebreid is ingegaan op de gang van zaken op de avond waarop het beklag ziet. De beklagrechter is alleen ingegaan op het niet-tijdig verstrekken van paracetamol. Het beroep van de directeur ziet dus ook alleen daarop. De beroepscommissie zal zich daarom tot deze kwestie beperken.

Klager heeft niet weersproken dat wel direct op zijn celoproep is gereageerd, maar dat hij – naar zijn zeggen – pas anderhalf uur later de verzochte paracetamol heeft ontvangen. De beroepscommissie gaat er daarom van uit dat het zo is gegaan. Het is vervolgens de vraag of het tijdsverloop van anderhalf uur onredelijk lang is.

De beroepscommissie is van oordeel dat het tijdsverloop van anderhalf uur in dit geval niet onredelijk lang is. Klager heeft destijds niet aangegeven dat en waarom zijn verzoek spoed zou hebben. Uit de informatie van de directeur volgt dat er in de avond niet veel personeel is, waardoor (medicatie)verzoeken zonder spoed worden uitgesteld tot een eerstvolgende controleronde. Het is wel vervelend als dit anderhalf uur duurt, maar dit brengt nog geen schending van de zorgplicht van de directeur met zich mee. Dat zou slechts anders kunnen zijn bij aan gedetineerden medisch voorgeschreven medicatie. Daarbij acht de beroepscommissie ook van belang dat klager – zoals de directeur onweersproken heeft gesteld – een paracetamol wilde hebben vanwege hoofdpijn die het gevolg was van het langdurig met zijn hoofd tegen de deur van zijn cel bonken, omdat klager het niet eens was met de gang van zaken. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.


Deze uitspraak is op 25 augustus 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. R. Raat en mr. F. Sieders, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.
 
  
secretaris    voorzitter
 

Naar boven