Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24599/GV, 20 juli 2022, beroep
Uitspraakdatum:20-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer 21/24599/GV        

Betreft [klager]

Datum 20 juli 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 26 november 2022 klagers verzoek om kortdurend re-integratieverlof afgewezen.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De beoordeling

Verweerder heeft in zijn reactie op het beroep te kennen gegeven dat de bestreden beslissing – bij nader inzien – ‘onvoldoende is gemotiveerd’. Verweerder heeft nagelaten om dit gebrek in de motivering te herstellen door in beroep een nadere invulling te geven aan de argumenten die ten grondslag lagen aan de afwijzing van klagers verzoek. Verweerder verzet zich niet tegen een gegrondverklaring van het beroep.

Bij deze stand van zaken – en ook gelet op de verdere inhoud van het dossier – moet de bestreden beslissing als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren en de bestreden beslissing vernietigen. Zij zal verweerder niet opdragen een nieuwe beslissing te nemen, omdat klager inmiddels deelneemt aan een penitentiair programma. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager evenwel een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie zal deze vaststellen op €30,-.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €30,-.

Deze uitspraak is op 20 juli 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, mr. A. Pahladsingh en mr. D.W.J. Vinkes, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven