Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8329/GB, 14 september 2021, beroep
Uitspraakdatum:14-09-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/8329/GB    

Betreft [klager]

Datum 14 september 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft een verzoek gedaan tot deelname aan een zogeheten stapeltraject (plaatsing in een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting(ZBBI)/Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) gevolgd door deelname aan een penitentiair programma).

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft dat verzoek op 13 oktober 2020 afgewezen.

Klagers raadsman, mr. R. van ‘t Land, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De beoordeling

Klager is sinds 21 januari 2014 gedetineerd. Hij ondergaat een gevangenisstraf van twaalf jaren met aftrek, wegens doodslag. De einddatum van klagers detentie is momenteel bepaald op 19 januari 2022.

Klagers verzoek is afgewezen, omdat op het moment van het indienen van het verzoek geen  goedgekeurd, aanvaardbaar verlofadres was aangedragen en omdat er geen (volledige) risicotaxatie heeft kunnen plaatsvinden, doordat klager niet meewerkte aan het geïndiceerde onderzoek.

Uit de stukken volgt dat klager bij beslissing van 21 oktober 2020 is gedegradeerd. Gebleken noch aangevoerd is dat klager thans weer in het plusprogramma verblijft. Het is de beroepscommissie ambtshalve bekend dat klager beklag (en beroep) heeft ingesteld tegen meerdere beslissingen tot het niet promoveren, maar deze procedures zijn nog niet afgerond. Zonder promotiebeschikking voldeed dan wel voldoet klager niet aan de (zowel in de oude als in de huidige wet- en regelgeving gestelde) vereisten om te kunnen worden geplaatst in een ZBBI of BBA (al dan niet bij wijze van een pilot). De bestreden beslissing is daarom juist. De beroepscommissie zal het beroep dan ook ongegrond verklaren.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is op 14 september 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. C. Fetter, voorzitter, mr. M.F.A. van Pelt en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven