Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22805/GM, 4 juli 2022, beroep
Uitspraakdatum:04-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer 21/22805/GM

Betreft [klager]

Datum 4 juli 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van de locatie Klein Bankenbosch te Veenhuizen (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich erover dat aan hem geen Nutridrink meer wordt verstrekt.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft klager en de inrichtingsarts in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager heeft van jongs af aan al problemen met zijn gewicht en met aankomen. Zijn eigen arts heeft om die reden in 2016 voor onbepaalde tijd Nutridrink voorgeschreven. In het begin in de penitentiaire inrichting Veenhuizen kreeg klager Nutridrink ook voorschreven, maar toen hij verhuisde naar de locatie Klein Bankenbosch niet meer. Klager weegt zich regelmatig maar zijn gewicht is niet constant en hij is veel afgevallen. Klager is in november 2019 in de inrichting binnengekomen met een gewicht van 63 kg en hij is daarna afgevallen tot een gewicht van 49,7 kg. Sinds klager zijn bijvoeding niet meer krijgt heeft hij weinig energie. Volle producten zijn volgens hem niet verkrijgbaar in de inrichtingswinkel.  

Standpunt van de inrichtingsarts

Zowel de verpleegkundig specialist als de inrichtingsarts zag geen reden om de Nutridrink voor te blijven schrijven. Het gewicht van klager was constant. Er is advies gegeven en bloedonderzoek verricht en het gewicht van klager is gemonitord.

3. De beoordeling

Uit het medisch dossier volgt dat er aandacht was voor klagers lichaamsgewicht. Klager is regelmatig door de medische dienst gezien en gewogen en zijn lichaamsgewicht en BMI zijn gemonitord. Uit de aantekeningen in het medisch dossier komt naar voren dat klager goed eet en dat de inrichtingsarts klager uitleg heeft gegeven over het stoppen van de Nutridrink en over voeding en sport. Daarnaast is er bloedonderzoek verricht. Klager woog op 7 juli 2021 52 kg bij een lengte van 1,73 m (een BMI van 17,4). De weken daarna is klager ook telkens gewogen en heeft hij zijn eetpatroon aangepast. Op 3 september 2021 woog klager 52,2 kg.

De beroepscommissie is van oordeel dat de inrichtingsarts zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat er geen indicatie was om klager nog langer de door hem gewenste Nutridrink te blijven  voorschrijven. Niet is gebleken van een schending van de op de inrichtingsarts ten aanzien van klager rustende zorgplicht.

Het handelen van de inrichtingsarts kan daarom niet worden aangemerkt als in strijd met de norm zoals bedoeld in artikel 71f, derde lid, onder a. of b., van de Penitentiaire beginselenwet. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is op 4 juli 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, drs. M.P. Frankenhuis en drs. B.A. Geurts, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven