Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22065/GA, 18 november 2022, beroep
Uitspraakdatum:18-11-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/22065/GA

               

Betreft [Klager]

Datum 18 november 2022

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Zwolle (hierna: de directeur)

 

1. De procedure

[Klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen het niet mogen invoeren van een PlayStation 2.

De beklagcommissie bij de PI Zwolle heeft op 28 juni 2021 het beklag gegrond verklaard (Z1-2021-000126). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

 

De beroepscommissie heeft klager gehoord op de zitting van 13 mei 2022 in de PI Lelystad. De directeur heeft schriftelijk laten weten niet op de zitting te verschijnen.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Onder 4.5.1 van de huisregels is opgenomen dat het verboden is om communicatiemiddelen, film- en videoapparatuur, en fotocamera’s in bezit te hebben. Klager beschikt over een PlayStation 2, type Sony PS2 SCPH-50004. Volgens de handleiding van deze specifieke versie, kunnen hiermee dvd’s worden afgespeeld. Dit betekent dat er sprake is van film- en videoapparatuur, wat dus niet is toegestaan. Dat klager eerder in een andere inrichting toestemming heeft gekregen om deze wel in bezit te hebben, moet gezien worden als een gunst en niet als een recht.

 

Standpunt van klager

Volgens de Van Dale is een dvd-speler een apparaat voor het afspelen van dvd’s voor beeld en/of muziek. Videoapparatuur is elektronische apparatuur voor het opnemen, weergeven, versterken of transporteren van beelden. Dat de RSJ eerder in een uitspraak heeft overwogen dat een dvd-speler als film- en videoapparatuur moet worden gezien (RSJ 5 februari 2016, 15/3613/GA) is dan ook onjuist. Het is immers geen film- of videoapparatuur, maar een afspeelapparaat. Op klagers PlayStation kunnen bovendien geen dvd’s worden afgespeeld. Volgens de directeur zou dit wel kunnen. De directeur heeft een handleiding bijgevoegd, maar dit betreft een handleiding voor een andere PlayStation 2, de zogenaamde ‘Slim Version’. Klager heeft een ‘FatBoy’ versie. De versie die klager heeft, kan verder geen verbinding maken met het internet. Strijbosch heeft alles verzegeld en gecontroleerd. Klager voert verder aan dat in andere inrichtingen PlayStations wel worden toegelaten.

 

3. De beoordeling

Kunnen er op de PlayStation 2 SCPH-50004 dvd’s worden afgespeeld?

Volgens de directeur kunnen er op de versie die klager heeft dvd’s worden afgespeeld. Ter zitting heeft klager aangevoerd dat hij niet beschikt over de versie waarvan de directeur een handleiding bij zijn beroepschrift heeft bijgevoegd (SCPH-50004 SS), maar dat hij over een andere versie beschikt (SCPH-50004). Dat klager een andere versie heeft dan waar de directeur op doelt, volgt ook uit de stukken. Dat doet er echter niet aan af dat het aannemelijk is dat klagers versie de mogelijkheid heeft om dvd’s af te kunnen spelen. Uit de online te raadplegen handleiding volgt namelijk dat ook op deze versie dvd’s afgespeeld kunnen worden. De beroepscommissie gaat er dan ook van uit dat de PlayStation 2 waar het in beroep over gaat, de mogelijkheid heeft om dvd’s af te spelen.

 

Valt een PlayStation 2 onder film- en videoapparatuur?

Volgens klager valt een PlayStation 2 niet onder film- en videoapparatuur, maar moet het gezien worden als afspeelapparatuur. De beroepscommissie volgt klager hierin niet. De PlayStation 2 bevat een dvd-afspeelmogelijkheid. Zoals de beroepscommissie in eerdere uitspraken heeft overwogen, moeten apparaten waarmee dvd’s afgespeeld kunnen worden, worden aangemerkt als film- en videoapparatuur. Het voorhanden hebben daarvan in de verblijfsruimte is op grond van artikel 4.5.1 van de huisregels niet toegestaan.

 

Conclusie

De klacht van klager ziet gelet op het bovenstaande op de toepassing van een algemeen in de inrichting geldende regel. Volgens vaste rechtspraak van de beroepscommissie zal klager in  geval van een klacht over een algemene regel in beginsel niet-ontvankelijk worden verklaard, tenzij sprake is van strijd met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. Dat klager in andere inrichtingen wel beschikte over een PlayStation 2, leidt niet tot een ander oordeel. Klager had naar het oordeel van de beroepscommissie, nu hem ten tijde van zijn overplaatsing geen toezeggingen zijn gedaan, aan de eerdere toestemmingen niet het gerechtvaardigde vertrouwen mogen ontlenen dat hem in afwijking van de algemene regel het behoud van de PlayStation 2 zou worden toegestaan. De uitspraak van beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

 

Deze uitspraak is op 18 november 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. D.J.W. Vinkes, voorzitter, drs. M.R. van Veen en F. van Dekken, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven