Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/27162/GV, 10 juni 2022, beroep
Uitspraakdatum:10-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer 22/27162/GV

Betreft [klager]

Datum 10 juni 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 28 april 2022 klagers verzoek om (verlenging van) strafonderbreking afgewezen.

Klagers raadsvrouw, mr. P.P.E. Buchele, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De beoordeling

Klager was sinds 13 februari 2022 gedetineerd. Hij onderging een vervangende hechtenis van 55 dagen, in verband met het niet (naar behoren) uitvoeren van een taakstraf vanwege openlijke geweldpleging, gepleegd in vereniging. De einddatum van zijn detentie was bepaald op 9 mei 2022.

Aan klager is van 1 april 2022 tot 1 mei 2022 strafonderbreking verleend, in verband met het plotselinge overlijden van zijn vader en oom. Klager is op de laatstgenoemde datum niet teruggekeerd naar de inrichting en heeft zich onttrokken aan de detentie. Hij staat op dit moment geregistreerd als voortvluchtig.

De beroepscommissie is van oordeel dat klager om deze reden geen belang meer heeft bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Zij zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 10 juni 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, mr. A. Pahladsing en mr. D.W.J. Vinkes, leden, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven