Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21877/GA, 13 juli 2022, beroep
Uitspraakdatum:13-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Nummer 21/21877/GA          

Betreft [Klager]

Datum 13 juli 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem (hierna: de directeur)

1. De procedure

[Klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld omdat meerdere terugbelverzoeken van zijn advocaat niet aan hem zijn doorgegeven.

De beklagcommissie bij de PI Arnhem heeft op 14 juni 2021 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €30,- (A-2021-075). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft […], juridisch medewerker bij de PI Arnhem, gehoord op de zitting van 13 mei 2022 in de PI Lelystad. Verder is […], juridisch medewerker en waarnemer van mr. E.A. Blok, gehoord. Klager heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om op de zitting te worden gehoord.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

De werkwijze rondom het versturen van terugbelverzoeken is medio juli/augustus 2020 aangepast. Door de advocaat van klager zijn meerdere e-mails gestuurd naar de bevolkingsadministratie voor het doen van een terugbelverzoek. Daarop is gereageerd dat dit niet het juiste e-mailadres is. In de reactie is ook het juiste e-mailadres en een telefoonnummer vermeld, waarop terugbelverzoeken kunnen worden ingediend. De advocaat is minimaal tien keer geïnformeerd over de juiste werkwijze. Dat de advocaat weigert in overeenstemming met de nieuwe werkwijze te handelen, kan de directeur niet worden aangerekend. Op de website van de inrichting staat inmiddels het juiste e-mailadres.

Aanvankelijk zijn de terugbelverzoeken nog doorgegeven. Later zijn de verzoeken die niet op de juiste manier zijn gedaan, niet aan klager doorgegeven. Dit komt omdat de bevolkingsadministratie geen terugbelverzoeken meer doorgeeft.

Standpunt van klager

Er is maar twee keer gereageerd op een terugbelverzoek, met daarin de juiste werkwijze. Op de overige terugbelverzoeken is geen reactie gekomen. De werkwijze is ineens veranderd en dan is het niet vreemd dat het oude e-mailadres nog wordt gebruikt. De advocaat was niet op de hoogte van de nieuwe werkwijze en op de website stond nog het oude e-mailadres. Er is geen datum bekend waarop de advocaat voor het eerst ervan op de hoogte is gebracht dat hij op de verkeerde wijze een terugbelverzoek heeft ingediend.

3. De beoordeling

Op basis van het dossier – in het bijzonder de bijlage die de directeur bij zijn beroepschrift heeft gevoegd – kan worden vastgesteld dat meerdere keren door de bevolkingsadministratie van de PI aan de advocaat is teruggemaild dat het terugbelverzoek niet op de juiste wijze is ingediend. Daarbij is ook aangegeven hoe wel een terugbelverzoek ingediend moet worden (blijkens het dossier in ieder geval op 23 september 2020). Op dat moment heeft de advocaat geweten, of heeft in ieder geval moeten weten, hoe hij een terugbelverzoek dient in te dienen. Dat de advocaat daarna – in ieder geval op 6 januari 2021, 15 februari 2021 en 16 februari 2021 – opnieuw op onjuiste wijze terugbelverzoeken heeft ingediend, kan niet aan de directeur worden tegengeworpen. Dat het e-mailadres onjuist op de website van de PI Arnhem stond vermeld, leidt niet tot een ander oordeel. Zoals zojuist overwogen, was de advocaat geïnformeerd over hoe hij een terugbelverzoek moet indienen. 

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Deze uitspraak is op 13 juli 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.J.W. Vinkes, voorzitter, drs. M.R. van Veen en F. van Dekken, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven