Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24466/GV, 11 mei 2022, beroep
Uitspraakdatum:11-05-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/24466/GV

Betreft              [klager]

Datum              11 mei 2022

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 22 november 2021 klagers verzoek om kortdurend re-integratieverlof afgewezen.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

2. De ontvankelijkheid

Uit de inlichtingen van verweerder blijkt dat aan klager op 11 januari 2022 alsnog kortdurend re‑integratieverlof is verleend ten behoeve van een intakegesprek bij zijn toekomstige werkgever. Hij heeft dan ook geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. De beroepscommissie zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 11 mei 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. S. Djebali, voorzitter, F. van Dekken en mr. M. Iedema, leden, bijgestaan door mr. A. Back, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven