Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/27219/SGA, 4 mei 2022, schorsing
Uitspraakdatum:04-05-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/27219/SGA

Betreft             [verzoeker]

Datum             4 mei 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van de aan hem opgelegde waarschuwing van 28 april 2022 betreffende het niet mogen versturen van post naar zijn ex-vriendin.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur van de locatie Roermond op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk nog onbekend).

 

2. De ontvankelijkheid

Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat vanuit het GRIP is verzocht ervoor zorg te dragen dat het versturen van post aan verzoeker ex-vriendin stopt. Deze mededeling is aan verzoeker middels een waarschuwing overgebracht. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is er (nog) geen sprake van een beslissing zoals bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet. Om die reden kan verzoeker op dit moment (nog) niet worden ontvangen in zijn verzoek.

 

3. De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Deze uitspraak is op 4 mei 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. B.M.L. Commelter, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven